Anlatamıyorum Şiir İncelemesi

 

Anlatamıyorum

Ağlasam sesimi duyar mısınız,
Mısralarımda;
Dokunabilir misiniz,
Gözyaşlarıma, ellerinizle?

Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel,
Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu
Bu derde düşmeden önce.

Bir yer var, biliyorum;
Her şeyi söylemek mümkün;
Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;
Anlatamıyorum.

            Orhan Veli Kanık

Şiirin Biçim Yönünden İncelenmesi

Şiir, serbest nazım tekniğiyle yazılmıştır.

Şiirde serbest ölçü ve serbest uyak düzeni kullanılmıştır.

Şiir; üç bent, on bir dizeden oluşmuştur.

Şiirde ahenk ses ve kelime tekrarlarıyla sağlanmıştır. “duyar mısınız, dokunabilir misiniz”, “biliyorum; duyuyorum; Anlatamıyorum”.

Şiirin İçerik Yönünden İncelenmesi

Açıklama – yorum

“Anlatamıyorum” (Moro Romantico), Orhan Veli’nin aşk duygusunu en derinden hissettiği şiiridir.

İlk bentte şair, “Ağlasam sesimi duyar mısınız, / Mısralarımda; / Dokunabilir misiniz, / Gözyaşlarıma, ellerinizle?” diyerek, ifade etmesi zor bir aşkın içine düştüğünün işaretlerini veriyor.

İnsanlar âşık olduğu dönemlerde karmaşık duygular içersinde olur. Bazen mutlu, bazen kederli, bazen de ağlamaklı olurlar. Şair de bu durumunu dizelere dökmek istiyor ancak öylesine derin bir aşkın içindedir ki okuyanların bunu anlayamayacağını düşünüyor.

Âşık olan kişiler her şeyi farklı görür, her şey onlar için farklı bir anlam taşır. Şarkılar daha güzel, kelimelerse yetersiz kalır.

Şair, aşkı bir dert olarak görüyor. Aklına aşksız ve kaygısız ve bir o kadar da anlamsız günleri geliyor. Aşk insana mutluluk, heyecan, umut gibi duyguların yanında acı da veren bir durumdur. Bütün bunlar şaire fazla geliyor.

Şair, son bentte öyle bir yere gelmiştir ki bütün duyguları yoğun bir biçimde yaşamakta ancak anlatamamaktadır. İnsan istediği bir şeye çok yaklaştığını bir o kadar da uzak olduğunu hisseder. Bu duygusunu ifade etmekte de hayli zorluk çeker. İşte şair de tam bu noktadadır.

Şairin âşık olduğu sevgilinin kim olduğu belli değildir. Bu konuda herhangi bir ipucu yoktur. Şairin hissettiği aşk belki bir kişiye değil; doğaya, yaşama belki de bilinmeyen bir şeye olabilir. Ancak kesin olan bir şey varsa o da şairin derin bir aşk duygusu içinde olduğudur.

Şiirin teması: “Aşk”tır.

Şiirin türü: “Lirik şiir”dir.

Şiirdeki Söz Sanatları

Ağlasam sesimi duyar mısınız,
Mısralarımda;
Dokunabilir misiniz,
Gözyaşlarıma, ellerinizle? Dizelerinde istifham (soru sorma) ve tecahül-i arif (bilmezden gelme) söz sanatları kullanılmıştır.

Dil ve Anlatım

Şiirde sade, açık ve yalın bir dil kullanılmıştır. Herkesin anlayabileceği bir dille yazılan şiir, okuyanın ruhsal durumuna ve bulunduğu zamana göre farklı çağrışımlar yapabilir.

Şiir, aşkı ve karmaşık duyguları içersinde barındırdığı için lirik tarzda yazılmıştır.

Genel Değerlendirme

İlk defa 1941 yılında Garip adlı dergide yayınlanan “Anlatamıyorum” (Moro Romantico) Türk edebiyatı içersinde en çok okunan ve en çok beğenilen şiirler arasındadır.

Her okuyanda farklı duygular uyandıran şiir, herkesin anlatmak isteyip de anlatamadığı duyguları yansıtmaktadır. Ayrıca şairin kendine özgü buluşları ve lirik anlatımı şiire farklı bir hava katmaktadır.

EN ÇOK OKUNAN YAYINLAR

Yağmur Şiiri İncelemesi

Çoban Çeşmesi Şiir İncelemesi

Kaldırımlar Şiir İncelemesi

Otuz Beş Yaş Şiiri İncelemesi

Elli Kuruş Öykü İncelemesi