Kayıtlar

Anlatamıyorum Şiir İncelemesi

Resim
  Anlatamıyorum Ağlasam sesimi duyar mısınız, Mısralarımda; Dokunabilir misiniz, Gözyaşlarıma, ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu Bu derde düşmeden önce. Bir yer var, biliyorum; Her şeyi söylemek mümkün; Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum; Anlatamıyorum.              Orhan Veli Kanık Şiirin Biçim Yönünden İncelenmesi Şiir, serbest nazım tekniğiyle yazılmıştır. Şiirde serbest ölçü ve serbest uyak düzeni kullanılmıştır. Şiir; üç bent, on bir dizeden oluşmuştur. Şiirde ahenk ses ve kelime tekrarlarıyla sağlanmıştır. “ duyar mısınız, dokunabilir misiniz ”, “bili yorum ; duyu yorum ; Anlatamı yorum” . Şiirin İçerik Yönünden İncelenmesi Açıklama – yorum “Anlatamıyorum” (Moro Romantico) , Orhan Veli’nin aşk duygusunu en derinden hissettiği şiiridir. İlk bentte şair, “Ağlasam sesimi duyar mısınız, / Mısralarımda; / Dokunabilir misiniz, / Gözyaşlarıma, ellerinizle?” diyerek, ifade etmesi zor bir aşkın içine

Suç ve Ceza Roman İncelemesi

Resim
Eser Hakkında Fyodor Mihayloviç Dostoyevski’nin yazmış olduğu “ Suç ve Ceza ” adlı roman, dünya edebiyatının en önemli yapıtlarından biridir. Eser, ilk olarak1866 yılında “ Rus Habercisi ” adlı edebiyat dergisinde on iki ay boyunca, daha sonra tek cilt olarak yayınlandı. Dostoyevski’nin beş yıl süren Sibirya sürgününün ardından yazdığı eser, yazarın olgunluk dönemine ait ilk büyük romanı olarak kabul edilir. Romanın Özeti Raskolnikov, uzun zamandır kimselerle görüşmüyor, insanlardan kaçıyordu. O küçücük odasında sadece düşünüyor, başka bir şey yapmıyordu. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle okulunu bırakmış, odasının kirasını dahi ödeyememişti. Bu yüzden ev sahibi kadınla da arası bozulmuştu. Raskolnikov, okuluna devam edebilmek ve geçimini sağlayabilmek için korkunç planlar yapmaktaydı. Bunlardan biri de yaşlı bir kadın olan ve tefecilikle geçinen Alyona İvanovna’yı öldürerek paralarını çalmaktı. Raskolnikov, planını gerçekleştirmek için önce baba yadigârı saatini rehin verir. Rehin

Sefiller Roman İncelemesi

Resim
  Eser Hakkında Victor Hugo tarafından yazılan “Sefiller”, tarihi bir döneme ışık tutan klasikleşmiş bir romandır. İlk olarak 1862 yılında yayınlanan roman, 19. yüzyılın en büyük eserlerinden biri olarak kabul edildi. Eser, ekmek çaldığı için mahkûm olan Jean Valjean’ın yaşam mücadelesi üzerine kurulmuştur. Romanın Özeti Jean Valjean, bir somun ekmek çaldığı için beş yıl kürek mahkûmiyetine çarptırılır. Birkaç kez kaçmaya çalıştığı için mahkûmiyeti 19 yıl sürer. Hapisten çıkınca mahkûm olduğunu gösteren belgeler yüzünden herkes ona kötü davranır. Toplum tarafından dışlanan Jean Valjean’a sadece bir piskopos iyi davranır. Jean Valjean, piskoposun gümüş takımlarını çalarak kaçar. Polis onu şamdanlarla birlikte yakalar. Ancak piskopos şamdanları Jean Valjean’a kendisinin verdiğini söyleyerek onu mahkûmiyetten kurtarır. Bu durum Jean Valjean’ın hayatında yeni bir dönüm noktası olur. Valjean, Madaleine adıyla iş hayatına atılır. Bu sayede zengin olup belediye başkanı seçilir. Bir g

Kuyucaklı Yusuf Roman İncelemesi

Resim
  Eser Hakkında Sabahattin Ali’nin yazmış olduğu “ Kuyucaklı Yusuf ” adlı roman ilk kez 1937 yılında yayınlanmıştır. Yazarın ilk romanı olma özelliği taşıyan romanın pek çok basımı yapılmıştır. Döneminin toplumsal sorunlarını işleyen roman Türk edebiyatının önemli eserleri arasında yer almaktadır. Romanın Özeti Yusuf’un hikâyesi 1903 yılında Aydın’ın Nazilli ilçesinin Kuyucak köyünü eşkıyaların basmasıyla başlar. Eşkıyalar Yusuf’un anne ve babasını öldürür. Kimsesiz kalan Yusuf’u Nazilli kaymakamı Selahattin Bey evlatlık alır. Ancak bu durumdan Selahattin Bey’in karısı pek hoşlanmaz. Yusuf, Selahattin Bey’e ve birlikte büyüdüğü Muazzez’e iyice alışmıştır. Selahattin Bey Yusuf’un iyi bir eğitim görmesini istemektedir. Ancak Yusuf’un okumaya pek niyeti yoktur. Bu nedenle eğitimini yarıda bırakır. Bu arada Muazzez de büyümekte, güzel bir genç kız olmaktadır. Kasabada Hilmi Bey adında zengin biri, onun da Şakir adında bir oğlu vardır. Bir bayram sabahı Muazzez’i gören Şakir, her

Ahmet Haşim Yollar Şiiri İncelemesi

Resim
  Yollar Bir lâmba hüzniyle Kısıldı altın ufuklarda akşamın güneşi; Söndü göllerde aks-i girye-veşi Gecenin âvdet-i sükûniyle Yollar Ki gider kimsesiz, tehi, ebedi, Yollar Hep birer hatt-ı pür-sükût oldu Akşamın sîne-i gubârında Onlar Hangi bir belde-i hayâle gider, Böyle sessiz ve kimsesiz şimdi? Meftûr Ve muhteriz yine bir nefha-yi hayâl esiyor; Bu nefta dalları bî-tâb ü bî-mecâl uyutur. Sonra eyler giyâhı nâlende, Sonra âgûş-i ufk içinde ölür… Ey kalb! Seni öldürmesin bu sâye-i şeb, İşte bir dest-i sâhir ü mahfi Sana nûr-i nücûmu indirdi. Kuruldu işte, mesâfât içinde, lâl-i mesâ Bütün meâbid-i hiss ü meâbid-i hulyâ Bütün meâbit-i mechûle-i ümmîd-i beşer… Gurûb içinde bu eşkâl-i bî-hudûd-ı zeheb Zücâc-ı san’at ü fikretle yükselir hep; Büyük denizlere benzer eteklerinde sükût, Sükût-ı nâ-mütenâhi, sükût-ı nâ-mahdût, Sükût-ı afv ü emel… Bir el Deriçelerde bir altın ziyâ yakıp indi, Aktı âb-ı sükûta yıldızlar Bütün sular

EN ÇOK OKUNAN YAYINLAR

Yağmur Şiiri İncelemesi

Çoban Çeşmesi Şiir İncelemesi

Kaldırımlar Şiir İncelemesi

Otuz Beş Yaş Şiiri İncelemesi

Elli Kuruş Öykü İncelemesi