Kayıtlar

Mart, 2023 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Geçmiş Yaz Şiir İncelemesi

Resim
Geçmiş Yaz Rü’yâ gibi bir yazdı. Yarattın hevesinle, Her ânını, her rengini, her şi’rini hazdan. Hâlâ doludur bahçeler en tatlı sesinle; Bir gün, bir uzak hâtıra özlersen o yazdan Körfezdeki dalgın suya bir bak, göreceksin: Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde; Mehtâb… iri güller… ve senin en güzel aksin… Velhâsıl o rü’yâ duruyor yerli yerinde!                          Yahya Kemal Beyatlı Şiirin Biçim Yönünden İncelenmesi Şiirin nazım birimi: Benttir. Bentler dörtlüklerden oluşturulmuştur. Şiirin ölçüsü: Aruz ölçüsüdür. Şiir, aruzun mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün kalıbıyla yazılmıştır. Şiirin uyak şeması: “ abab cdcd ” biçimindedir. Şiirin Ahenk Unsurları 1. Bent (dörtlük) ---hevesinle ---sesinle          “-inle” redif; “-es” tam uyak ---hazdan ---yazdan          “-dan” redif; “-az” tam uyak 2. Bent (dörtlük) ---göreceksin    ---aksin            “-ksin” zengin uyak (Burada kelime kökü “aks (yansıma)”tır.) ---derinde ---yeri

EN ÇOK OKUNAN YAYINLAR

Yağmur Şiiri İncelemesi

Çoban Çeşmesi Şiir İncelemesi

Kaldırımlar Şiir İncelemesi

Otuz Beş Yaş Şiiri İncelemesi

Elli Kuruş Öykü İncelemesi