Kayıtlar

Şubat, 2024 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Harnâme Şiiri İncelemesi

Resim
  Harnâme İncelemesi Harnâme (Münâsebet-i Hikâyet) Bir eşek vârimiş zaif ü nizâr Yük elinde katı şikeste vü zâr Gâh odunda vü gâh suda idi Dün ü gün kahr ile kısuda idi Ol kadar çekeridi yükler ağır Ki teninde tü komamışdı yağır Nice tü kalmamıştı et ü deri Yükler altında kana batdı deri Ayduridi gören bu suretlu Tan degül mi yürür sünük çatlu Dudağı sarkmış u düşmiş enek Yorulur arkasına konsa sinek Toğranuridi arpa arpa teni Gözi görünce bir avuç samanı Kargalar dirneği kulağında Sinegün seyri gözi yâğında Arkasından alınsa pâlânı Sanki it artuğıydı kalanı Birgün ıssı ider himâyet ana Ya’ni kim gösterir inâyet ana Aldı pâlânını vü saldı ota Otlayarak biraz yüridi öte Gördi otlakta yürür öküzler Odlu gözler ü gerlü göğüzler Sömürüp eyle yirler otlağı Ki çekicek kılın tamar yağı Boynuzı ba’zısının ây gibi Kiminün halka halka yây gibi Böğrüşüp çün virürler âvâze Yankulanurdı tağ ü dervâze (…) Kaçar eşek acıyurak canı

Hürriyete Doğru Şiir İncelemesi

Resim
  Hürriyete Doğru Gün doğmadan, Deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola Kürekleri tutmanın şehveti avuçlarında, İçinde bir iş görmenin saadeti, Gideceksin; Gideceksin ırıpların çalkantısında. Balıklar çıkacak yoluna, karşıcı; Sevineceksin. Ağları silkeledikçe Deniz gelecek eline pul pul; Ruhları sustuğu vakit martıların, Kayalıklardaki mezarlarından, Birden, Bir kıyamettir kopacak ufuklarda. Denizkızları mı dersin, kuşlar mı dersin; Bayramlar seyranlar mı dersin, şenlikler cümbüşler mi? Gelin alayları, teller, duvaklar, donanmalar mı? Heeeey! Ne duruyorsun be, at kendini denize; Geride bekleyenin varmış, aldırma; Görmüyor musun, her yanda hürriyet; Yelken ol, kürek ol, dümen ol, balık ol, su ol; Git gidebildiğin yere.                 Orhan Veli Kanık Şiirin Biçim Yönünden İncelenmesi Şiir, “serbest nazım” tekniğiyle yazılmıştır. Şiirin ölçüsü: Şiirin belli bir ölçüsü yoktur. Serbest ölçü kullanılmıştır. Uyak düzeni: Şiirin bel

Hasta Öykü İncelemesi

Resim
  Hikâye Hakkında Memduh Şevket Esendal’ın yazmış olduğu “ Hasta ” adlı hikaye, yazarın “ Mendil Altında ” adlı kitabında yer almaktadır. Yirmi beş hikâyeden oluşan kitap, 1946 yılında “Hikâyeler – İkinci Kitap” , 1958 yılından itibaren “Mendil Altında” adıyla yayınlanmıştır. Hikâyenin Özeti Maliye Veznesi’nden Tevfik Efendi, banka önünde vezne arabasından inerken ayak bileğini incitir. Bunun üzerine evde hasta yatmaya başlar evdeki herkes ona bu durumundan dolayı sevgi ve ilgi göstermeye başlar. “İki gündür evde yaşayış değişmiş, herkesten sıcak bir sevgi görüyor. Karısı sanki o eski karısı değil, tanıdıkları eski tanıdıkları değil. Hepsi değişmişler, hepsinde, yalan da olsa tatlı bir sokulganlık, bir yaltaklık var. İki gündür tavuk suyuna çorba pişiyor, ıhlamur kaynatılıyor, ayağını sedef yağı ile ovup üstüne sıcak tülbent koyuyorlar.” Tevfik Efendi’nin keyfi yerindedir ve ziyarete gelenlere nasıl düşüp ayağını burktuğunu anlatmaktadır. On gün sonra gelen giden seyrekleşir

Testi Öykü İncelemesi

Resim
  Hikâye Hakkında Cumhuriyet dönemi yazarlarından Refik Halit Karay ’ın yazmış olduğu “Testi” adlı hikâye, 1940 yılında yayınlanan “Gurbet Hikâyeleri” adlı kitabında yer almaktadır. “Gurbet Hikâyeleri” Orta Doğu’nun farklı bölgelerinde geçen on yedi hikâyeden oluşmaktadır. Hikâyenin Özeti Hikâye   “ O gün şehre inecektim ” diye başlar. Anlatıcı gurbette, Lübnan’ın bir köyünde bulunmaktadır. Anlatıcı, şehre gitmek için dört kişilik bir otomobile biner. Uğradıkları ikinci köyde onları telaşlı bir kalabalık beklemektedir. Arkada boş kalan yere boğazını tutan bir genç oturur. Bir şeyler söylemek istese de konuşamaz. Konuşamama nedeni gırtlağını bir eşek arısının sokmasıdır. Arıyı da testiden su içerken yutmuştur. “Lübnan’ın yabancısı olan sanır ki bardaktaki arıyı görmemiş, yutuvermiş. Hayır, böyle değil! Lübnan köylerinde suyun içiliş şekli bizimkine benzemez. İlk gittiğiniz zaman bir yerde, bir kır kahvesinde veya köylü evinde su istediniz mi, önünüze minimini bir toprak tes

Uzun İnce Bir Yoldayım Şiir İncelemesi

Resim
  Uzun İnce Bir Yoldayım Uzun ince bir yoldayım Gidiyorum gündüz gece Bilmiyorum ne haldayım Gidiyorum gündüz gece Dünyaya geldiğim anda Yürüdüm aynı zamanda İki kapılı bir handa Gidiyorum gündüz gece Uykuda dahi yürüyom Kalmaya sebep arıyom Gidenleri hep görüyom Gidiyorum gündüz gece Kırk dokuz bu yollarda Ovada dağda çöllerde Düşmüşüm gurbet ellerde Gidiyorum gündüz gece Düşünülürse derince Irak görünür görünce Yol bir Dakka miktarınca Gidiyorum gündüz gece Şaşar Veysel işbu hale Gâh ağlaya gâhî güle Yetişmek için menzile Gidiyorum gündüz gece                 Âşık Veysel Şiirin Biçim Yönünden İncelenmesi Nazım biçimi: koşma Nazım birimi: dörtlük Ölçüsü: 8’li hece ölçüsü Uyak şeması: “ abab cccb dddb eeeb fffb gggb ” biçimindedir. Şiirin ahenk unsurları Uyak ve redifler ---yoldayım Gidiyorum gündüz gece (nakarat) ---haldayım      “-dayım” redif , “-l” yarım uyak Gidiyorum gündüz gece (nakarat) ---anda ---za

EN ÇOK OKUNAN YAYINLAR

Yağmur Şiiri İncelemesi

Çoban Çeşmesi Şiir İncelemesi

Kaldırımlar Şiir İncelemesi

Otuz Beş Yaş Şiiri İncelemesi

Elli Kuruş Öykü İncelemesi